Our Service

บริการของเรา

ติดต่องานถึงสถานที่

เรามีทีมงานเข้าไปติดต่องานเพื่อคุยรายละเอียดรูปแบบและเนื้อผ้าให้ถึงสถานที่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก และได้ยูนิฟอร์มที่ถูกใจที่สุด

บริการวัดตัวสำหรับลูกค้าไซส์พิเศษ*

บริการวัดตัวสำหรับชุด size พิเศษ, ชุดยูนิฟอร์มที่ต้องการความกระชับและพอดีตัวสไตล์เทลเลอร์
*มีค่าบริการวัดตัวเพิ่มเติม

บริการออกแบบยูนิฟอร์มตามความต้องการ

บริการจัดหาแบบ ออกแบบยูนิฟอร์มให้กับลูกค้าก่อนเริ่มการผลิตจริงด้วยทีมกราฟฟิก
*ฟรีค่าบริการ เมื่อลูกค้าเปิดใบสั่งซื้อกับเรา

บริการขึ้นตัวอย่างต้นแบบงาน

เราสามารถขึ้นต้นแบบชุดให้ดูก่อนการผลิตงานจริงได้ หลังจากที่ลูกค้ามีการคอนเฟิร์มออเดอร์และมัดจำล่วงหน้าแล้ว การขึ้นตัวอย่างใช้เวลาผลิตประมาณ 10 วัน
*งานผลิตจริงนับจากวันที่คอนเฟิร์มตัวอย่างแล้ว

บริการขึ้นตัวอย่างงานปักหรือสกรีน

สามารถขึ้นตัวอย่างงานปักหรือสกรีนให้ดูก่อนงานผลิตจริง เพื่อความถูกต้องในการผลิตงาน

ส่งสินค้าฟรีถึงสภานที่*

ส่งสินค้าถึงสถานที่ภายในเขตกรุงเทพ และสมุทรปราการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย*
*กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
**ลูกค้านอกพื้นที่อัตราค่าจัดส่งตามบริษัทขนส่ง

ติดต่อสอบถาม